Javno vodoprivredno preduzeće (JVP) „Vode Vojvodine“

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21101 Novi Sad
www.vodevojvodine.com
Image

Osnovni podaci

Preduzeće je osnovano Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine ("Službeni list APV", br. 7/2002 i 2/2010), nastavlja da radi pod istim nazivom kao u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" ("Službeni list APV", br. 4/2013 i 14/2015)


Osnivač: Osnivač Javnog preduzeća jeste Autonomna pokrajina Vojvodina. Prava osnivača vrši Pokrajinska vlada ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno.Sedište Pokrajinske vlade je u Novom Sadu, na Bulevaru Mihajla Pupina broj 16.

Delokrug nadležnosti

Pretežna delatnost Javnog preduzeća jeste inženjerska delatnost i tehničko savetovanje.

 • šifra delatnosti: 71.12.

Delatnosti Javnog preduzeća od opšteg interesa utvrđene Zakonom o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012) jesu sledeće:

 • uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;

 • uređenje i korišćenje voda;

 • zaštita voda od zagađivanja.

 • integralno upravljanje vodnim resursima na teritoriji AP Vojvodine;

 • izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima za uređenje vodotoka i za zaštitu od poplava na vodama I reda u javnoj svojini;

 • izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini;

 • izgradnju, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima u javnoj svojini;

 • sprovođenje odbrane od poplava i leda;

 • upravljanje vodnim zemljištem u javnoj svojini;

 • inženjersko projektovanje i konsultantske aktivnosti u oblasti hidrogradnje i upravljanja vodama;

 • naučno istraživanje, razvoj i izradu planskih dokumenata i tehničke dokumentacije u oblasti voda;

 • uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema;

 • investitorske poslove i upravljanje projektima u oblasti voda;

 • izvršavanje poslova iz međudržavnih sporazuma u oblasti voda na teritoriji AP Vojvodine.

 • šumarstvo i seču drveća;

 • ribarstvo i akvakulturu;

 • proizvodnju električne energije;

 • tehničko održavanje i razvoj državnih vodnih puteva na teritoriji AP Vojvodine;

 • uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju;

 • inženjersku delatnost i tehničko savetovanje;

 • investitorske poslove;

 • naučna istraživanja i razvoj.

Javno preduzeće može da obavlja i druge delatnosti utvrđene statutom pod uslovom da to ne ometa izvršavanje delatnosti(npr. prodaja proizvoda, izvođenje radova i pružanje, usluga za treća lica).
gp_apv_logo_150b.png
Links
Contact PS for Urban Planning and Environmental Protection
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection