Image

Каталог метаподатака

Апликација која омогућава претраживање, креирање, одржавање и дељење метаподатака скупова података, серија података и сервиса.

Институције

Разменa геореференцираних просторних података, метаподатака и сервиса између институција са територије АП Војводине.

Документи

Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података између институција са територије АП Војводине.

Геопортал Аутономне покрајине Војводине

Геопортал је део географског информационог система (ГИС) који представља платформу за размену геореференцираних просторних података између институција са територије Аутономне покрајине Војводине. Геопортал треба да омогући ефективније прикупљање, вођење, размену и коришћење података од стране институција, као и приступ једном делу података широкој јавности. Овај портал ће представљати важан елемент Националне инфраструктуре геопросторних података.
Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података потписан је 20.фебруара 2018. године у Новом Саду, а потписници овог споразума су:

Актуелности

  0
  МАП
  Сервиса
  0
  WMS
  Сервиса
  0
  WFS
  Сервиса
  0
  ГИС
  Корисника
  gp_apv_logo_150b.png
  Линкови
  Контакт ПС за урбанизам и заштиту животне средине
  Телефон:
  (+381) (0)21- 487-4719,
  (+381) (0)21-487-4541
  Факс:
  (+381) (0)21- 456-238
  © 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине