Documents

Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka

Cilj ovoga sporazuma jeste sprovođenje koncepta regionalne infrastrukture geoprostornih podataka, odnosno omogućavanje efektivnijeg prikupljanja, vođenja, razmene i korišćenja georeferenciranih prostornih podataka i servisa.
Preuzmite:

Prostorni planovi

Prostorni planovi koje je donela Vlada Republike Srbije

Prostorni planovi područja posebne namene koje je u periodu od 2002. godine do danas donela Vlada Republike Srbije, dokumenti kojima je planiran i uređen prostor i objekti od nacionalnog interesa i kojima je obuhvaćen deo teritorije AP Vojvodine, imaju izuzetan značaj jer se njihovim sprovođenjem direktno utiče na razvoj AP Vojvodine. To su sledeći prostorni planovi:

  1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“ број 32/2017)

    Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је суфинансирао израду и доношење појединих планских докумената које је донела Влада Републике Србије, *(4 и 5).

Formulari

gp_apv_logo_150b.png
Links
Contact PS for Urban Planning and Environmental Protection
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Provincial Secretariat for Urban Planning and Environmental Protection