Institucije

psuzzs_lat.png

Pokrajinski sekretarijat u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine, obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave...

pspvs_lat.png

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo deluje u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, zaštite bilja, ribarstva, zemljoradničkog zadrugarstva…

psegs_lat.png

Stupanjem na snagu Pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama odluke o pokrajinskoj upravi, PS za energetiku i mineralne sirovine nastavlja rad sa delokrugom utvrđenim tom odlukom kao PS za energetiku....

vs.png

Uzgoj, zaštita, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada, proizvodnja šumskih proizvoda šuma i šumskih područja, korišćenje...

vv.png

Preduzeće je osnovano Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine, nastavlja da radi pod istim nazivom kao u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Javnom vodoprivrednom preduzeću...

jpzuv_lat.png

U okviru svoje delatnosti Zavod obavlja sledeće stručne poslove: prati i proučava pojave i promene u prostoru na teritoriji AP Vojvodine, za potrebe AP Vojvodine, njenih organa i organizacija, vodi dokumentaciju o planiranju i uređenju prostora...

pzzp.png

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna organizacija koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara koja se u celosti ili većim delom svoje površine nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

gp_apv_logo_150b.png
Linkovi
Kontakt PS za urbanizam i zaštitu životne sredine
Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine