Image

Katalog podataka

Aplikacija koja omogućava pretraživanje, kreiranje, održavanje i deljenje metapodataka skupova podataka, serija podataka i servisa.

Institucije

Razmena georeferenciranih prostornih podataka i metapodataka između institucija sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dokumenta

Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka između institucija sa teritorije AP Vojvodine.

Geoportal Autonomne pokrajine Vojvodine

Geoportal je deo geografskog informacionog sistema (GIS) koji predstavlja platformu za razmenu georeferenciranih prostornih podataka između institucija sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Geoportal treba da omogući efektivnije prikupljanje, vođenje, razmenu i korišćenje podataka od strane institucija, kao i pristup jednom delu podataka širokoj javnosti. Ovaj portal će predstavljati važan element Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.
„Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka“ je u pripremi a predviđeni potpisnici ovoga sporazuma su:

Aktuelnosti

  0
  MAP
  Servisa
  0
  WMS
  Servisa
  0
  WFS
  Servisa
  0
  GIS
  Korisnika
  gp_apv_logo_150b.png
  Linkovi
  Kontakt PS za urbanizam i zaštitu životne sredine
  Telefon:
  (+381) (0)21- 487-4719,
  (+381) (0)21-487-4541
  Faks:
  (+381) (0)21- 456-238
  © 2019 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine