Документи

Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података

Циљ овога споразума јесте спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, односно омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и сервиса.
Преузмите:

Просторни планови

Просторни планови које је донела Влада Републике Србије

Просторни планови подручја посебне намене које је у периоду од 2002. године до данас донела Влада Републике Србије, документи којима је планиран и уређен простор и објекти од националног интереса и којима је обухваћен део територије АП Војводине, имају изузетан значај јер се њиховим спровођењем директно утиче на развој АП Војводине. То су следећи просторни планови:

 1. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-75 Суботица – Београд („Сл. гласник РС“ број 69/2003 и 36/2010, 143/2014 и 81/2015)
 2. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Засавица“ („Сл. гласник РС“ број 66/2011)
 3. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода јужни ток кроз Србију („Сл. гласник РС“ број 119/2012)
 4. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода јужни ток кроз Србију („Сл. гласник РС“ број 98/2013)
 5. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“ број 32/2017)
  - ППППН ИК ПРУГЕ БГ-СУ-КЕЛЕБИЈА 1. део
  - ППППН ИК ПРУГЕ БГ-СУ-КЕЛЕБИЈА 2. део
  - ППППН ИК ПРУГЕ БГ-СУ-КЕЛЕБИЈА 3. део

  Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је суфинансирао израду и доношење појединих планских докумената које је донела Влада Републике Србије, *(4 и 5).

Oбавештење о примени чл. 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку

Формулари

gp_apv_logo_150b.png
Линкови
Контакт ПС за урбанизам и заштиту животне средине
Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238
© 2019 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине